"ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7"

 

ВИТЯГ
з протоколу № 7 засідання відділу первісної археології
від 18 квітня 1995 року.

(HOMO SOVETICUS. – Київ–Ірпінь: ВАСКО, 1995. – С. 211)

 

Слухали:    обговорення книги Ю. О. Шилова “Прародина ариев”, Київ,
видавництво “Синто”, 1995.
Ухвалили:  науково-популярна книга Ю. О. Шилова “Прародина ариев” не є
науковою працею і на тому не може розглядатися як підстава для
здобуття вченого ступеня доктора історичних наук.

В.О. зав. відділом первісної археології
Інституту археології НАН України  [печатка канцелярії]
кандидат історичних наук               [підпис]                                 В. В. Отрощенко

Вчений секретар відділу,
кандидат історичних наук               [підпис]                                 Н. С. Котова